Terms of service

1. Definiţii

BROXO.RO - Societatea Comerciala BROXO SRL, organizată în baza legii romane.
SITE - Domeniul BROXO.RO
CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi accesate, și prin urmare vizualizate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR săi de către BROXO.RO prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al BROXO SRL userului căruia i se adresează;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de BROXO.RO într-un anumit interval;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care BROXO SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-un anumit interval;
 • date referitoare la BROXO SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU Orice persoană fizică care obține prin intermediul unui cont acces la informațiile și la conținutul de pe site-ul BROXO.RO
UTILIZATOR Expunerea în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului a unui un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit.
CONT Adresa de e-mail plus parola care permit unui singur Utilizator accesul la anumite zone ale SITEULUI.
CLIENT Orice persoana fizică care a efectuat cel puțin o comandă pe site.
DOCUMENT Secțiunea Termeni și Condiții.
NEWSLETTER / ALERTA Modalitate de informare periodică, exclusiv electronic, prin mijloacele existente respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) în legătură cu toate produsele, serviciile și/sau promoțiile existente pe site într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea BROXO.RO referitor la conținutul acestora.
TRANZACȚIE Încasare sau rambursarea unei sume ce rezultă din vânzarea unui produs/serviciu de către BROXO.RO către Client.

2. General

2.1. Prin prezentul document se stabilesc termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre BROXO.RO și acesta.
2.2. Folosirea acestor servicii se bazează pe aderarea Utilizatorului sau Clientului la prezentele termeni si condiții cu exceptia cazului în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului BROXO.RO.
2.4. Odată accesat și folosit Siteul/Continutul/Serviciul, Clientul sau Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. Totodată, clientul este responsabil pentru daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Continutului, Serviciului, BROXO.RO sau oricărui terț cu care BROXO SRL are încheiate contracte valabile, în conformitate cu legislația română în vigoare.
2.5. În cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau isi revoca acceptul dat pentru Document:
2.5.1. Acesta renunță de bună voie la: accesul la Serviciu,la alte servicii oferite de BROXO.RO prin intermediul Site-ului,la primirea newslettere-lor, fără nicio garanție ulterioară din partea BROXO.RO.
2.5.2. BROXO.RO va șterge toate datele care fac referire la client din baza de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.
2.5.3 Pentru a-si exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze BROXO.RO, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la BROXO.RO destinate acestui scop.
2.5.4 Specificăm faptul că utilizatorul/clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de BROXO.RO.
2.5.5 În situația în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de BROXO.RO și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe intervalul în care se derulează o comandă Clientul este responsabil să indice motivele revocării acordului sau, urmând a stabili împreună cu BROXO.RO modalitatea de soluționare a acestei situatii. În cazul în care în urma revocării acordului, clientul cere în mod expres și neechivoc anularea comenzilor aflate în derulare, BROXO.RO le poate anula, urmând a restitui clientului sumele achitate în termenul prevăzut de legea în vigoare.
2.5.6 Site-ul de față este adresat doar Utilizatorilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrarii corespunzătoare și care nu au fost suspendați de BROXO.RO. Doar persoanele cu domiciliul în Romania pot comanda online.

3. Conţinut

3.1. Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin BROXO.RO și partenerilor săi si reprezintă conținutul site-ului. BROXO.RO deține astfel dreptul de autor sau de folosință asupra continutului - text și imagini. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin BROXO.RO sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi - Logurile brandurilor aparțin deținătorilor drepturilor de folosință, ori un alt destinatar sau o altă sursă, și nici opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii site-ului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de Conținutul site-ului în general. În cazurile în care continutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de BROXO.RO de la alti producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri. Utilizatorii înteleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și ca BROXO.RO nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care BROXO.RO și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul, Conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înteleg și acceptă ca în cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus în orice masură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii conținutului site-ului. În cazul în care doriți să ne semnalați o eventuală încălcare a dreptului de autor pe acest site, vă rugăm să ne trimiteți sesizarea la adresa: info@broxo.ro. Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al BROXO.RO. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice scop. BROXO.RO isi rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.Orice persoană care expediază în orice mod informatii ori materiale către site iși asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea BROXO.RO, ci numai răspunderea persoanelor respective.

4. Newslettere și alerte

4.1. Odată ce Utilizatorul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptă Documentul (Termeni și Condiții), exprimându-si implicit acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea BROXO.RO.

5. Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,  BROXO SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi despre tine.

Conform articolului 12 (c) al Legii nr. 677/2001, orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege. Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite modificarea sau ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul poate adresa o cerere către hello@broxo.ro. Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm sa ne informezi cat mai curând posibil.

Pentru a putea comanda produse de pe site-ul www.BROXO.RO trebuie să iti creezi cont (prin completarea formularului de înregistrare) și să ne oferi următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa, telefon, email, username, parola sau daăa optezi să comanzi fără cont vei completa în cos doar: nume și prenume, adresa, telefon, email. Prin oferirea acestor date iți dai consimțământul liber exprimat și în mod neechivoc ca datele tale cu caracter personal să fie în baza noastră de date, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform articolului 12 al Legii nr. 677/2001, menționăm că motivul pentru care avem nevoie de aceste date sunt:

 • comerțul online;
 • transmiterea prin e-mail a ofertelor noastre precum și a mesajelor publicitare și de marketing cu privire la activitatea noastră;
 • organizarea de concursuri.

Datele tale sunt destinate utilizării de către BROXO SRL în scopurile mai sus menționate și nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția firmei de curierat care asigură livrarea produselor comandate de tine. Prin comanda directă pe site-ul nostru iți exprimi acordul pentru dezvăluirea datelor tale cu caracter personal următorilor terți:

 • firmei de curierat ( GLS care va asigura livrarea produselor);
 • de asemenea datele tale pot fi partajate cu terți precum procesatorul de carduri Mobilpay Netopia, Facebook sau Google Analytics.

BROXO SRL nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Site-ul nostru folosește cookie-uri, pentru a salva preferințele tale de căutare, unitațile vizitate și listele de preferințe.

Cookie-urile pot stoca și informații personale de identificare. Aceste informații pot fi folosite pentru a te identifica sau a te contacta. Putem face acest lucru doar dacă tu ne oferi toate aceste informații.

Prin completarea căsuței de abonare la newsletter de pe site iți exprimi acordul față de folosirea de către BROXO.RO a adresei tale de e-mail pentru trimiterea materialelor publicitare.

6. Politica de vânzare online

6.1. Accesul la serviciu
6.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator care iși face un Cont pe site.
6.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul iși dă acordul cu privire la prevederile Documentului.
6.1.3. BROXO.RO iși rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului la Serviciu, și/sau la unele din modalitațile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe site, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel BROXO.RO. Cu respectarea prevederilor art. 5.5. cu privire la notificarea Clientului despre acțiunile și sau deciziile BROXO SRL, acesta se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al companiei, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
6.1.4. Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.
6.1.5. În situația în care BROXO.RO descoperă neregularități si/sau încalcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, BROXO.RO isi rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al BROXO.RO pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol, și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

6.2. Produse și servicii
6.2.1. BROXO.RO poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care BROXO SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
6.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.
6.2.3. BROXO.RO poate limita unuia sau mai multor Clienți , capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat., în condițiile art. 6.1.
6.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în RON(lei) și includ TVA.
6.2.5. Tarifele afișate pe site tăiate de o linie semnifică prețul recomandat de către producător pentru vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spații comerciale unde nu se practică discounturi. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.
6.2.6. In condițiile prevăzute de lege, prețul produselor electornice de joasă teniune afișat pe site, include taxa de timbru verde. In cazul in care Clientul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la costul produsului, acesta va contacta echipa BROXO.RO.
6.2.7. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, BROXO.RO va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urmă a confirmării comenzii. BROXO.RO nu va factura persoane juridice, chiar și la solicitarea Clienților în acest sens, având în vedere ca site-ul este adresat exclusiv persoanelor fizice.
6.2.8. În cazul plaților online BROXO.RO nu este / nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.
6.2.9. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea BROXO.RO, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
6.2.10. În descrierea produselor și/sau serviciilor BROXO.RO iși rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective.

6.3. Comanda online
6.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitațile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care Campania este activă și există stoc pozitiv pentru acesta. Adaugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage dupa sine rezervarea automată a acestuia.
6.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.6.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că BROXO.RO poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de BROXO.RO si prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
6.3.4. BROXO.RO poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată sa pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plații online;
6.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de BROXO.RO , în cazul plații online;
6.3.4.3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
6.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel BROXO.RO și/sau partenerii acestuia;
6.3.4.5 realizarea a mai mult de două încercari de livrare consecutive, eșuate;
6.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat în conformitate cu art. 6.3.3.;
6.3.6. În cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul BROXO.RO, suma aceasta va fi returnată de către BROXO.RO în maxim 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către Client.
6.3.7. În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plată cu card bancar nu poate fi livrat de către BROXO.RO , acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul Clientului contravaloarea produselor, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care BROXO.RO a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul si-a exprimat în mod expres intenția de retragere din contract.
6.3.8. Clientul are dreptul de a anula sau modifica conținutul unei comenzi achitate cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei BROXO.RO solicitarea de anulare sau modificare a comenzii.
6.3.9. În cazul în care Clientul și-a modificat Comanda conform art 6.3.8, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, BROXO.RO va returna în contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care BROXO.RO a luat la cunostinta acest fapt.
6.3.10. Detaliile de livrare a produselor incluzand dar nelimitandu-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligatie contractuala din partea BROXO.RO , fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte dauzul fortuit

7. Politica de retur

7.1. Clientul poate denunta unilateral contracul cu BROXO.RO, fara a invoca un motiv, in termen de 30 zile calendaristice. Termenul legal este de 14 zile, BROXO.ro oferind termenul de 30 zile fara conditii suplimentare
7.2. BROXO.RO nu ofera cu titlu gratuit costul transportului retur
7.3. Clientul va anunta prin email / telefonic sau prin completarea formularului http://www.broxo.ro/index.php?route=account/return/add intentia de a returna un produs sau mai multe produse
7.4. Produsul va fi returnat in conditii bune, neutilizat si nezgariat insotit de factura
7.5. Costul livrarii prin curier nu va fii rambursat
7.6. Contravaloarea produsului va fii rambursata in contul IBAN al clientului in termen de maxim 5 zile lucratoare
7.7. Daca aveti intrebari despre conditiile de a returna un produs, va rugam sa ne contactati la broxo@broxo.ro sau 037 644 89 11 - Numar de telefon fix cu tarif normal

8. Garantia produselor

8.1. Produsele achizitionate prin www.broxo.ro se supun conditiilor de garantie pentru conformitate prevazute de legea 449/2003 Republicata si art. 4 - pct. 1 lit. e din OUG
8.2. In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul de a solicita in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.
8.3. Deteriorarile de genul zgarieturilor, petelor sau rupturilor etc., ce au fost produse de catre client/utilizator ca urmare a utilizarii/intretinerii necorespunzatoare, nu sunt acoperite de garantie.
8.4. Interventii neautorizate asupra produsului, nerespectarea instructiunilor de intretinere precum si utilizarea acestuia in alte conditii decat cele pentru care a fost conceput, conduc la anularea garantiei.
8.5. Orice reparare sau inlocuire a produselor se va face intr-o perioada rezonabila de timp ce nu poate fi mai mare de 15 zile de la momentul receptionarii produsului de catre vanzator.
8.6. Pentru acordarea garantiei este necesara respectarea instructiunilor de intretinere si folosire prezentate mai jos.

9. Instrucțiuni de întreținere și folosire pantofi

După fiecare purtare încalțămintea se pune pe sanuri potrivite ca mărime și format. Încalțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui tratament pentru încalțăminte, creme, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora.

Curățarea încălțămintei! Se interzice cu desvârșire spălarea încalțămintei în mașina de spălat

 • încălțămintea cu fețe de piele netedă sau presată se curată de praf cu o cârpă moale sau perie, iar petele de grăsime sau alte impurități se îndepărtează cu o cârpă și soluții special concepute pentru întreținerea acestui tip de piele
 • pentru buna întreținere a pielii, după cateva utilizări se aplică un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o perie moale sau o cârpă.
 • încălțamintea cu fețe din piele de antilopă sau nabuc, se perie cu o perie specială pentru aceste tipuri de piei. Nu folosiți apă pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor specială pentru pielea de antilopă sau nabuc . Cititi și aplicati numai conform instructiunilor producătorului soluției pentru întreținerea pielii tip antilopă, nabuc , căprioară
 • încălțămintea cu fețe din lac, piele metalizată, lacuite, se curață de praf cu o cârpă moale. Ea trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool,acetone,etc)
 • încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încalțamintea se curăță de praf cu o perie de haine uscată. Nu folosiți înălbitor. Petele de pe încalțămintea confecționată din material textil de cele mai multe ori nu se mai pot îndepărta , asa ca evitați pătarea acestora cu lichide sau substanțe ce pătează textilele în general : vin roșu , ceară , ulei, oțet , vopsea, etc . Nu se introduc în masina de spălat rufe
 • încalțămintea cu fețe de înlocuitor se curață după fiecare purtare cu o cârpă umeda. Nu se va folosi crema de ghete pentru lustru.

Încălțămintea se usucă lent, natural, la temperatura camerei, ferită de surse directe de caldură care pot deforma iremediabil fețele produselor . La toate categoriile de mai sus se interzice spălarea cu apă a încalțamintei sau contactul îndelungat cu aceasta. Este interzisă folosirea de înălbitori sau alte subtanțe pentru scoaterea petelor , altele decât cele special concepute în acest scop. Udarea puternică a fețelor cu apă sau cu alte lichide va duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fetelor și implicit la pierderea garantiei produsului. Încălțămintea cu fețe textile sau din piele nefinisată (velur,nabuc, etc) prezentând cusături decorative sau perforații, precum și încălțămintea cu tălpi din piele sau cusute, se recomandă a fi purtată doar pe timp uscat, deoarece există riscul pătrunderii apei în interior.
Încalțamintea nu se va depozita lângă sursă de caldură sau în mediu umed și se va feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici (benzină, alcool, acetone, etc).
Fața încălțămintei se va feri de lovituri directe sau înțepături.
Pentru a crea condiții tehnice de purtare și a mări durata de folosire, se recomandă purtarea alternativă a 3 perechi de încalțaminte.Se recomandă folosirea încalțătorului.
Talpile nu au calitați antiderapante, existând pericolul alunecării, mai ales în sezonul umed sau rece. BROXO.RO nu poate fi răspunzător pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de mai sus sau pentru disconfortul provenind din purtarea încalțamintei de mărime nepotrivită.
BROXO.RO nu poate fi făcut răspunzator pentru defectele apărute ca urmare a folosirii incorecte, necorespunzătoare sau a disconfortul apărut ca urmare a purtări încalțămintei de mărime necorespunzătoare. Deoarece căptușeala încălțămintei nu a fost tratată chimic pentru fixarea pigmentului de culoare (cu scopul de a proteja pielea piciorului dumneavoastră) este posibilă migrarea culorii de pe pielea căptușelii și de aceea vă recomandăm să purtați ciorapi închiși la culoare.

10. Forta majora

8.1. Exceptând cazurile iîncare nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau partial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligatiei respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
8.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispozitie în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
8.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică sa o ducă la bun sfârșit.
8.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
8.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilitații executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către BROXO.RO Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel putin cu prevederile "Termeni și conditii".
11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Conditii care ar putea sa apară între Utilizator/Client și BROXO.RO se va rezolva pe cale amiabilă, părtile depunând toate diligențele necesare în acest sens. Daca întâmpinați dificultăți cu orice problemă legată de comanda dumneavoastră, vă rugăm sa luați legătura pentru o conciliere internă la adresa de email hello@broxo.ro. Veti primi raspuns in maxim 24 ore
11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară între Utilizator si BROXO.RO sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanta competentă de la sediul BROXO.RO , în conformitate cu legile române în vigoare.
11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
11.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

12. Dispozitii finale

12.1. BROXO.RO își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.
12.2. În limita prevederilor Termeni și Conditii, BROXO.RO nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
12.3. BROXO.RO isi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.